FANDOM


Płowy — syn Trawy i Stanowczego, mag Obserwator czarnej kategorii, opiekun Kamyka, medyk i badacz zamieszkały na Żmijowych Pagórkach.

Był człowiekiem cierpliwym, spokojnym, mądrym, konsekwentnym, pełnym dobrych chęci i zamiarów, a także uczciwym. Chciał nieść pomoc ludziom, których życie poukładało się gorzej od jego własnego. Doceniał to, co miał, i właśnie dlatego czuł na sobie odpowiedzialność i zobowiązanie do pomocy innym. Chciał dzielić się tym co posiada z potrzebującymi, służyć im nie tylko talentem, ale także umiejętnościami: czynił to, pełniąc funkcję medyka w okolicznych miejscowościach. Prowadził liczne badania naukowe. Dzięki temu znalazł się w Strzelcach na wyżynie Lenn, gdzie poznał Kamyka (jego rodzice gościli go pod swoim dachem), a następnie zabrał stamtąd chłopca po wybuchu epidemii.

Jak większość magów zmarł nagle podczas snu, we własnym domu, w wieku zaledwie 53 lat. Nie zdążył zobaczyć się przedtem z Kamykiem. Pozostawił gospodarstwo Wierzbie i jej synkowi Jesionowi, których uchronił niegdyś od tułaczki, przygarniając pod swój dach.

Nuvola apps important Uwaga! To jest tylko zalążek artykułu. Jeśli możesz, rozbuduj go.